Kungskobra

Kungskobra

Utbredning: Större delar av Sydostasien.

Kroppslängd: Upp till 6 meter.

Livslängd: Cirka 25 år.

Föda: Ormar, ödlor och amfibier.

Övrigt: Världens största giftorm. Till skillnad från andra kobror kan kungskobran förflytta sig i upprätt, hotande läge.

Enda ormen som bygger bo, där de lägger sina ägg, ett bo som de sedan försvarar tills äggen kläcks.

Latinskt namn: 
(Ophiophagus hannah)