Gulbandad giftgroda

Gulbandad giftgroda

Utbredning: Venezuela och Guyana

Kroppslängd: 4 cm

Livslängd: 5-10 år

Föda: På Skansen-Akvariet matar vi mestadels med bananflugor och små syrsor. I det vilda äts allt från myror till andra småinsekter.

Övrigt: En mycket bra nybörjarart.

Latinskt namn: 
Dendrobates leucomelas