Gördelsvansödla

Gördelsvansödla

Utbredning: Södra Afrika 

Kroppslängd: Upp emot 18 cm inklusive svans

Föda: Insekter

Övrigt: Den lever i halvtorra till torra skogsmiljöer. Kräver hög dagstemperatur, närmare 40 grader.

Latinskt namn: 
(Cordylus tropidosternum)