Goliatfågelspindel

Goliatfågelspindel

Utbredning: Franska Guyana, södra Venezuela, nordöstra Brasilien och Surinam.

Kroppslängd: 10 cm, kan ha ett benspann på 28 cm.

Livslängd: Cirka 10 år.

Föda: Insekter, mindre däggdjur såsom möss, fågelungar.

Övrigt: Detta är världens största spindelart! Kan väga upp till 50-60 gram. Goliatfågelspindeln är en aggressiv art som gärna kastar av sig nässelhår från bakkroppen.

Latinskt namn: 
(Theraphosa leblondi)