Goeldisapa

Goeldisapa

Utbredning: Södra Colombia, östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien och norra Bolivia.

Kroppslängd: 21-23,4 cm, svans 25,5-32,4 cm

Livslängd: Närmare 20 år

Föda: Framförallt frukter, insekter och små ryggradsdjur.

Övrigt: Tidigare tillhörde denna apa tamarinerna, men har klassats om till en egen familj, Callimiconidae, p.g.a. en del mer utvecklade drag. Till skillnad från andra kloapor (tamariner och silkesapor) har goeldisapan 36 tänder (de övriga har 32).

Dess sociala liv skiljer sig också från de övriga genom att de oftast vilar ensamma. I en grupp kan det finnas mer än en reproducerande hona, vilket aldrig skulle vara acceptabelt hos andra kloapor. De får endast en unge åt gången. Annars är den sociala strukturen densamma.

De tillbringar mesta tiden nära marken, inte över 5 meters höjd, utom när de letar efter föda. Blir de jagade kan de parkera ungen och fly. När goeldisapan tar sig fram föredrar den att förflytta sig på vertikala grenar hellre än horisontella. Vikt 400-550 gr.

Latinskt namn: 
Callimico goeldii