Fiskar och ryggradslösa djur

Elddvärgkejsare

Korallrevens otaliga skrymslen och prång ger husrum åt ett enastående rikt djurliv.

Omkring 5000 olika fiskarter - nära 20 % av alla kända fiskar- lever bland korallerna. Mer än 2.500 olika koralldjur, både revbyggande och ensamlevande stenkoraller och mjuka läderkoraller, finns här. Över en miljon olika arter har sitt hem i korallreven.

I korallrevens värld är alla anpassade till sin nisch. Fiskar och ryggradslösa djur har under lång tid utvecklat ett specialiserat levnadssätt. Allt för att överleva. De vackra och varierade färgerna och formerna har korallrevets invånare utvecklat för att kunna skaffa föda, försvara sig, fortplanta sig och freda reviret.

De lysande färgerna hos korallfiskarna tjänstgör som signalfärg. De markerar sin särart och kan därför samsas utan att direkt konkurrera om mat och husrum. Det kan vimla av färger och former bland korallfiskarna. Men oftast ser man bara några få individer av samma art. Många av korallrevens invånare är giftiga. Giftet är för det mesta ett försvar.

Drakfisken, till exempel, annonserar sin giftighet genom att vara lysande färggrann och ha vassa taggiga former. När så många arter samlever i reven har några utvecklat olika slags förhållanden. De parasiterar, de lever i symbios osv. Putsning av andra arter är en symbios. Clownfiskar och anemonfiskar putsar havsanemonen.

Som tack får den simma lugnt bland anemonens giftiga tentakler, som annars direkt dödar andra fiskar.