Diamantfink

Diamantfink

Utbredning: Södra Australien

Livslängd: 5-6 år

Föda: Allätare

Livsmiljö: Öppen gräsmark

Latinskt namn: 
(Stagonopleura guttalta)